Hỏi

Mong bà giải đáp dùm tôi những câu hỏi sau:

Em rể tôi sinh 5/1956 lãnh hưu non năm 62 tuổi được $900 + pension $400. Em gái tôi ăn theo chồng được $450. Tổng nhận được $1750/tháng. Họ có căn nhà đang trả bank, 1 chiếc xe đứng tên cùng con gái trả khoảng $300/tháng (do con gái trả). Xin hỏi với thu nhập $1750/tháng, em gái tôi có medicare vào tháng 8/2019. Vậy em tôi có được khoản trợ cấp nào từ chính phủ (miễn trả part B,D) không?

Đáp

Các nguồn thu nhập gia đình người em gái của ông đang hưởng là quyền lợi nên tài sản không là vấn đề.

Tổng số thu nhập $1750.00/ tháng là số thu nhập cao để nhận những trợ cấp của chính phủ.

Ông đặt câu hỏi có cách nào nhận được sự giúp đỡ của chính phủ trong việc miễn trả phần B và phần D.

Bước vào tuổi 65, bản thân người đi làm có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare sẽ được hưởng Medicare. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị và gồm có 3 phần chánh là A, B và D.

Sử dụng phần A khi nhập viện, không phải đóng bảo phí hàng tháng.

Sử dụng phần B khi đến văn phòng bác sĩ để được điều trị cũng như dịch vụ ngoại chẩn. Bảo phí phần B trong năm 2019 là $135.50/ tháng. Medicare phần B sẽ đóng 80% y tế phí và người thụ hưởng sẽ chịu trách nhiệm phần 20% còn lại.

Phần D dùng để mua thuốc theo toa và bảo phí phần D còn tuỳ thuộc theo mỗi chương trình mua thuốc dựa vào mức độ sử dụng thuốc theo toa.

Khi người đang lãnh tiền hưu và có Medicare, mỗi tháng cơ quan An sinh xã hội sẽ khấu trừ số tiền $135.50 để đóng bảo phí phần B.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

Dù vậy cũng có những trường hợp người có Medicare được chính phủ giúp chi trả phần bảo phí này:

Mức hưu bổng dưới số tiền $771.00  tháng ($771.00  là số tiền tối đa của một cá nhân được lãnh Supplemental Security Income) Trong trường hợp này, đương sự nếu hội đủ điều kiện về tài sản có thể nạp đơn xin SSI. Một khi được chương trình SSI chấp thuận thì người này cũng sẽ được hưởng Medicaid. Lúc bấy giờ Medicaid do chính quyền tiểu bang quản trị sẽ trang trải những chi phí liên quan đến Medicare.

– Có số hưu bổng cao hơn mức SSI có thể tham gia vào chương trình Medicare Saving Programs theo những quy định như sau:

Updated February 1 2019

Medicare Savings Programs (MSPs): Eligibility and Coverage (2019) Type of MSP

+Financial Eligibility:

Monthly Income**:

(at or below 100% FPL/+ $20 income disregard per household)

$1,041/$1,061 if single

$1,410/$1,430 if married

Resources^:

$7,730 if single, $11,600 if married

+Effective Date of MSP Enrollment: The first of the month following the month eligibility is documented.

– Part A hospital deductible ($1,364/per benefit period)

— Part A hospital copays: days 61-90 ($341 daily), days 91-150 ($682 daily)

— Part A SNF copays: days 21-100 ($170.50 daily)

— Part A monthly premium (up to $437)

— Part B annual deductible ($185)

— Part B monthly premium ($135.50)

— Part B 20% coinsurance (amount varies)

Specified Low-Income Medicare Beneficiary

Qualified Medicare Beneficiary

(QMB)

(SLMB)

+Financial Eligibility:

Monthly Income**:

(between 100-120% FPL/+ $20 disregard)

$1,249/$1,269 if single

$1,691/$1,711 if married

Resources^:

$7,730 if single, $11,600 if married

+Effective Date of MSP Enrollment: 3 months retroactive from the date of application if your client meets eligibility criteria during those months.

+Benefits Covered by the MSP:

— Part B monthly premium ($135.50)

Qualifying Individual (QI)

+Financial Eligibility:

Monthly Income**:

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

(between 121-135% FPL/+ $20 disregard)

$1,406/$1,426 if single

$1,903/$1,923 if married

Resources^:

$7,730 if single, $11,600 if married

+Effective Date of MSP Enrollment: 3 months retroactive from the date of application if your client meets eligibility criteria during those months.

+Benefits Covered by the MSP:

— Part B monthly premium ($135.50)

Người có vừa Medicare và Medicaid khi mua thuốc theo toa sẽ tuân theo bảng giá như sau:

– $1.25 cho toa thuốc thường

– $3.80 cho toa thuốc hiệu

Người tham gia vào một trong những chương trình của Medicare Saving Programs thì có bảng giá mua thuốc theo toa như sau:

– $3.40 cho toa thuốc thường và

– $8.50 cho toa thuốc hiệu.

Hỏi

Cách đây 4 năm tôi có giấy báo tiền SS khi về hưu năm 62 tuổi là 583USD.

Nhưng tới hôm nay tôi coi trong hồ sơ SS của tôi thì khi về hưu năm 62 tuổi là 545USD.

Mặc dù trong 4 năm đó tôi cũng khai thuế đều đặn hơn 10,000USD/năm, chỉ có một năm khai thuế 3965USD.

Đáp

Ði làm có đóng thuế An sinh xã hội sẽ tạo được tín chỉ An sinh xã hội. Sau khi tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ, người làm việc khi bước vào tuổi 62 có thể xin được hưu bổng An sinh xã hội. Con số 40 tín chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu để xin được hưu bổng. Còn số hưu bổng được bao nhiêu tuỳ thuộc vào thời gian đi làm cũng như con số đóng góp vào quỹ An sinh xã hội. Bài toán được dùng để ước tính hưu bổng An sinh xã hội dựa trên 35 năm có số thu nhập cao nhất (trường hợp có người làm lâu hơn 35 năm trước khi về hưu)

Trước đây 4 năm, cơ quan An sinh xã hội dùng số lương ông làm được ở thời điểm ấy, và ước tính dựa trên căn bản là ông duy trì mức lương như vậy thì khi đến tuổi hưu ông sẽ được $583.00. Từ 4 năm trước đến 4 năm sau, thu nhập của ông có thay đổi theo chiều hướng thấp hơn do đó số tiền ước tính của ông cũng theo đó mà xuống theo. Nếu từ bây giờ đến khi ông thật sự về hưu và số lương của ông tăng cao hơn thì số tiền hưu cũng theo đó mà gia tăng .

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Hỏi

Ba mẹ con có SSI và Medicaid. Share 1 phòng ở chung với con, con không có phụ giúp ba mẹ về tài chính, chỉ giúp đỡ về thời gian (dọn dẹp, giặt đồ, đi bác sĩ, đi chợ…). Vậy con có thể claim vô thuế như dependent được không? Nếu SSA hỏi thì trả lời thế nào?

Đáp

Mục đích chính của chương trình Trợ cấp lợi tức an sinh (Supplemental Security Income) là giúp đỡ người thụ hưởng có số tiền hàng tháng để trang trải những chi phí căn bản về ăn ở. Em cho biết Ba Mẹ em share một phòng trong nhà em. Có nghĩa là Mẹ em trả tiền cho em, chứ em không có giúp đỡ Mẹ em về mặt tài chánh.

Thuế không phải là chuyên môn của tôi, nhưng nếu nhìn một cách đơn giản, em không chu toàn tiền bạc cho mẹ em, như vậy mẹ em đâu có sống lệ thuộc vào thu nhập của em?