Hỏi

Thưa cô, em có bà bác ở San Diego, CA, 67 tuổi, đang lãnh tiền SSI là $640 một tháng. Không có food stamp. Bà than phiền không đủ sinh sống.  Em nói với bà là em nghe cô Hồ Quang nói tiền SSI hơn $700/ tháng.  Bà giải thích là trên sở an sinh xã hội nói vì bà mướn nhà của người con nên họ chỉ cho bà $640. 

Thưa cô, câu hỏi của em là như vậy họ xử có đúng không?  Và có cách nào để bà bác của em được lãnh giống với những người khác không, thưa cô?

Đáp

SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income, nhằm giúp đỡ các vị cao niên tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà với thu nhập và tài sản hạn chế. Bà bác của em hội đủ điều kiện để hưởng chương trình trợ cấp này.

Chi phiếu tối đa của một người độc thân được hưởng SSI hiện nay là $771/ tháng. Ðó là mức căn bản của cấp liên bang, dù vậy cũng có những tiểu bang như California có cho thêm trợ cấp của tiểu bang. Do đó số tiền tối đa của người nhận SSI cư ngụ tại California sẽ được đến mức $931/tháng.

Mục đích chính của chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung nhằm bảo đảm người thụ hưởng có phần tiền hàng tháng để trang trải cho những chi phí về chỗ ở và ăn uống. Ngoài những điều kiện về thu nhập và tài sản, muốn được hưởng mức tối đa, người đứng đơn còn phải chứng minh rằng mình có chia sẻ và đóng góp tiền bạc vào chi phí của  gia  đình mà mình đang chung sống. Bất luận là sống với ai, con cái hay bạn bè, người thụ hưởng SSI phải san sẻ chi phí thì mới được nhận mức tối đa.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Thí dụ tổng số chi phí căn bản về ăn ở của gia đình người con gái là $3,000/tháng. Nhà có hai vợ chồng người con gái và hai cháu ngoại như vậy phần đóng góp của bà ngoại sẽ là 1/ 5 của số $3,000.

Nếu bà ngoại đóng góp $500/tháng, bà sẽ hội đủ tiêu chuẩn để nhận mức tối đa.

2) Bà nói là vì bà mướn nhà của người con nên không được hưởng mức tối đa. Có thể bà mướn căn phòng, nhưng số tiền mướn của bà không tương đương với giá trị thị trường của căn phòng đó.

Thí dụ, bà trả tiền mướn căn phòng là $300/tháng, nhưng cùng lúc đó nếu một người nào khác cũng muốn mướn và người con gái sẽ tính $600/tháng. Như vậy sự sai biệt giữa $600 và $300 là sự giúp đỡ của người con gái dành cho bà mẹ của mình.

Tóm lại muốn được hưởng mức tối đa, phải san sẻ mức đóng góp vào ngân quỹ gia đình mình đang cùng cư ngụ.

Hỏi

Chúng tôi đã retire, hàng tháng như sau: Chồng tôi được Social Benefit là $895.50 còn tôi được $445.50 (Total: $1341 chưa trừ Medicare. Sau khi trừ $135.50 của chồng tôi, còn tôi $126.50 (Total $261.00) chúng tôi còn lại là $1080). Ngoài số tiền này ra, chúng tôi không có bất cứ một income nào khác cũng như tiền IRA và cũng không có saving acct. và tiền retire.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 4 năm 2022

Câu hỏi của tôi như sau:

  1. Chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để được hưởng Medicaid của Tiểu Bang không?
  2. Nếu chúng tôi bán nhà hiện tại đang cư ngụ và về nhà nhỏ hơn, thì sẽ ảnh hưởng thế nào?

Đáp

Hiện nay chi phiếu SSI tối đa cho một đôi vợ chồng là $1,157.00/tháng.

Tổng số tiền hưu của ông bà cao hơn mức thu nhập quy định nên ông bà không đủ điều kiện xin SSI, vì vậy cũng không được hưởng Medicaid.

Căn nhà ông bà đang cư ngụ hay dự kiến dọn đến căn nhà nhỏ hơn cũng không thay đổi được việc xin SSI.

Tuy nhiên đối với người chỉ có Medicare, dựa trên tiền hưu của mình, ông bà có thể đủ tiêu chuẩn để nạp đơn xin ghi danh vào chương trình Medicare Saving Programs.

Nếu ông bà có mức tài sản dưới $11, 600 và với mức thu nhập đang có ông bà sẽ hội đủ điều kiện để xin Qualified Medicare Saving program/ Medicare Saving program. Khi được chấp thuận qua chương trình này, chính quyền tiểu bang sẽ giúp ông bà chi trả bảo phí phần B mỗi tháng cũng như tiền deductible và phần 20% phụ đóng.