Hỏi

Tôi sinh năm1953, tôi qua Mỹ năm 2011, tổng cộng 8 năm, tôi đã có quốc tịch. Xin hỏi cô, theo như chương trình Medicare, tôi đủ 65 tuổi, nhưng vì tôi đi làm và đóng thuế chỉ được 7 năm. Vậy tôi có phải đăng ký Medicare vì theo luật phải đăng ký trước hoặc sau 3 tháng, nếu không sẽ bị phạt. Tôi sinh tháng 12/1953. Và như điều kiện trên tôi có xin được Medicare không?

Đáp

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị. Người đi làm có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare tạo được 40 tín chỉ (ngang với 10 năm làm việc) khi bước vào tuổi 65 sẽ xin được Medicare.

Hiện nay ông không có đủ số tín chỉ cần thiết để xin tiền hưu hay Medicare. Mặc dù có được số tuổi 65 nhưng lại không được bảo hiểm dưới chương trình này. Ông có thể mua Medicare như một bảo hiểm y tế vì ông đã sống ở Mỹ trên 5 năm và được 65 tuổi. Biết rằng bảo phí của các phần Medicare nhất là Medicare phần A rất cao: $437.00 /tháng.

– Trường hợp là công dân Hoa Kỳ, tuổi 65 và có thu nhập thấp và mức tài sản dưới $2,000 (nếu ông là người độc thân) thì ông có thể tiến hành thủ tục xin SSI (Supplemental Security Income), tiếng Việt gọi là Trợ cấp lợi tức bổ sung.

Một khi được nhận SSI ông cũng sẽ được hưởng Medicaid là chương trình trợ giúp y tế do chính quyền tiểu bang quản trị. Sau khi được Medicaid chính quyền tiểu bang sẽ giúp ông chi trả bảo phí các phần của Medicare để ông cũng được nhận luôn bảo phí y tế này.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 1 năm 2023

Nếu ông vẫn còn là thường trú nhân (thẻ xanh) thì ông cần làm thêm cho đủ số 40 tín chỉ. Khi ấy, cho dù chưa là công dân Hoa Kỳ, ưu tiên ông sẽ xin được quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội đi kèm với Medicare, biết rằng vào thời điểm ấy ông sẽ được 68 tuổi. Như ông cũng biết cứ mỗi năm ghi danh trễ vào chương trình Medicare sau tuổi 65 sẽ bị phạt 10% trên bảo phí phần B (trường hợp của ông sẽ là 30%). Một điều tôi có thể đoan chắc với ông: chỉ với 10 năm làm việc, số tiền hưu của ông sẽ không vượt quá trợ cấp SSI.

Như thế ông có thể xin thêm SSI và cũng sẽ được Medicaid và giống như tình huống vừa giải thích ở phần trên. Medicaid sẽ giúp ông chi trả bảo phí các phần của Medicare tính luôn phần tiền phạt.

 

Hỏi

Tôi sinh năm 1934 và nhà tôi sinh 1930, chúng tôi có giấy giá thú từ 2006 ở Texas. Xin bà cho biết mấy điều sau.

Thưa bà trường hợp của tôi như sau:

Chồng benefits 2018: $11,124 trừ part B $1,512. Direct deposit $9,612. Từ năm 2019 nhận $817/tháng

Vợ benefits 2018 : $5,280 trừ part B $1,380. Direct deposit $3,900. Từ năm 2019 nhận $325/tháng

Như vậy tôi có thể xin 30% của chồng không?

Đáp

Khi ông bà kết hôn năm 2006, lúc bấy giờ bà đã được 72tuổi.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 3 tháng 2 năm 2023

Bà không cho biết khi bà bắt đầu lãnh tiền hưu trên chính hồ sơ làm việc của mình, khi ấy bà được bao nhiêu tuổi?

Nếu bà về hưu lúc 65 tuổi, và hiện nay số tiền hưu của bà ít hơn tiền hưu của ông thì bà sẽ nhận được tới mức 50% tiền hưu của ông (ưu tiên tiền hưu của bà trước rồi lãnh số tiền sai biệt cho tới mức 50%).

50% của $11,124 là $5,562 /tháng.

Trong trường hợp bà về hưu ở tuổi 62 thì theo luật lệ của người phối ngẫu bà sẽ được hưởng 35% trên số hưu của ông.

Nếu là như vậy thì 35% của $11,124 sẽ là $3,893 tháng

Số tiền bà đang nhận là $5,280 năm. Số tiền này lớn hơn $3,893 nên bà không nhận được gì thêm trên hồ sơ làm việc của ông nhà.