Hỏi

Năm nay tôi 65 tuổi, vừa có Medicare. Chồng tôi 67 tuổi, làm việc đủ 40 tín chỉ và đang chuẩn bị về hưu. Chúng tôi đều có quốc tịch Mỹ. Vì tiền hưu quá thấp nên chúng tôi định xin tiền SSI, nhưng có chị bạn nói với tôi là SSI không cho thuê nhà của người bà con (cha mẹ, anh em, con cái), điều đó có đúng không? Hiện tại nhà tôi đang ở là nhà thuê của con gái tôi và đã thuê ở từ bảy tám năm nay. Xin bà vui lòng giải thích. Cám ơn bà nhiều.

Trả lời

Bà đã 65 tuổi, đang được hưởng Medicare. Xin hỏi, bà đang hưởng Medicare nhờ hồ sơ làm việc của chính mình hay bà nhờ vào số tín chỉ của chồng?

Lý do của câu hỏi này là nếu bà chỉ nhận được Medicare qua số tín chỉ của ông nhà, bản thân không có làm việc và không được lãnh tiền hưu, thì khi ông về hưu, bà sẽ được ăn theo một phần trên hồ sơ hưu bổng của ông. Bà cũng cho biết ông nhà sắp về hưu và số tiền hưu hạn chế nên có ý định xin SSI.

Chính phủ dùng tiền dân đóng thuế để tài trợ chương trình SSI nên có những quy định khá khắt khe về mặt tài sản. Một cá nhân được quyền có tài sản dưới $2,000.00 và đôi vợ chồng có tài sản dưới $3,000.00.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

Tài sản bao gồm tất cả những khoản tiền ký thác ở ngân hàng dưới mọi hình thức (trương mục tiết kiệm, trương mục chi phiếu, Certificate Deposit, các quỹ hưu bổng như IRA, 401 K…) bất động sản, tư trang tế nhuyễn và bất cứ những gì có thể chuyển thành tiền mặt.

Dù vậy cũng có những thứ không bị tính là tài sản như căn nhà đang cư ngụ và có quyền sở hữu trên bất động sản này, phương tiện di chuyển đầu tiên, chiếc nhẫn cưới, và huyệt mộ hay khế ước hậu sự với mệnh giá dưới $1,500.00.

Hiện nay chi phiếu tối đa cho một cá nhân được lãnh SSI là $794.00/ tháng và đôi vợ chồng sẽ được hưởng mức tối đa là $1,191.00/tháng.

Sau khi hội đủ những tiêu chuẩn về thu nhập và tài sản, hồ sơ xin SSI sẽ được chấp thuận. Tuy nhiên có người sẽ nhận được mức tối đa, cũng có những người chỉ nhận được 2/3 số tiền SSI mà tôi vừa đề cập ở phần trên.

Khi hồ sơ được chấp thuận, quý vị sẽ được hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề ăn và ở. Ở nhà thuê thì có phải tự mình trang trải những chi phí về thuê mướn hay không? Nếu ở nhà riêng do mình làm chủ thì ai là người chi trả khoản tiền mortgage hằng tháng? Trong trường hợp ở chung với ai đó thì mình có đóng góp vào chi phí của gia đình đó hay không?

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Ông bà có quyền mướn nhà của bất cứ người nào, kể cả con cái; có quyền ở chung với bất cứ gia đình nào, kể cả ở chung với gia đình con cái hay người thân.

Nếu ở chung thì ông bà phải đóng góp vào chi phí của gia đình ông bà đang cùng chung sống. Nếu thuê nhà của con, thì sở An sinh xã hội muốn biết số tiền thuê mướn hằng tháng là bao nhiêu? Kế đến nhân viên sở An sinh xã hội sẽ yêu cầu người con của bà điền mẫu đơn, trong đó có câu hỏi: “Nếu cho một người nào khác thuê mướn thì người con của ông bà sẽ tính giá là bao nhiêu?”. Nếu số tiền cho cha mẹ mướn ngang với số tiền cho người ngoài mướn thì ông bà sẽ nhận được mức SSI tối đa.

Tôi lấy thí dụ, nếu người con cho ông bà mướn căn nhà với giá $500.00 tháng (vì là cha mẹ của chủ nhà) và sẽ tính giá $600.00 cho một người không quen biết thì tựu trung người con của ông bà giúp cho ông bà số tiền sai biệt là $100.00 tháng. Số tiền $100.00 này sẽ bị trừ vào chi phiếu SSI.

Lưu ý: Nếu ông bà hội đủ điều kiện về ăn ở để được hưởng mức tối đa, biết rằng ông đã có tiền hưu rồi mới xin SSI, thì chính phủ dùng số tiền hưu trừ vào số SSI căn bản.