Ngày 11-6-2018

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Chữ trên mục Thư Tín dạo này nhỏ quá, hơi khó đọc. Hay mắt tôi kém đi?

Mắt bạn rất tốt nữa là khác:) Xin lỗi bạn, do tuần rồi nhiều thông tin nên có thu nhỏ đôi chút. Lần này, trở lại bình thường. Cảm ơn bạn.

Ngày 19-6-2018

Duc Phuong Do

Trong bài Thể Thao của Trẻ có so sánh thu nhập kinh tế quốc gia của các đội banh. Như Nga, dân số gấp 5 lần tiểu bang Texas mà kinh tế kém hơn ($1,300 tỉ so với $1,700 tỉ). Đó là lý do Nga chỉ hù dọa chứ không thể nào đủ sức chạy đua vũ trang với Mỹ, chưa nói đến đương đầu.

Ngày 20-6-2018

Long Ho

Mặc dầu đến giờ tôi vẫn không ưa sự ồn ào của ông TT Trump nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ chiến lược của ông đối với Trung Cộng. Hiện nay chúng tích lũy tiền bạc để bành trướng quân sự, chiếm biển chiếm đảo, thuê cảng đặt căn cứ hải quân, mua chuộc, hối lộ các quốc gia nghèo để thao túng, rồi đưa dân TQ đến chiếm đóng, tạo thành một tiểu Trung Quốc giữa ruột các quốc gia khác. Mục đích là gì ai cũng rõ. Mua bán, trao đổi hàng hóa với Trung Cộng là tiếp đạn cho chúng bắn vào ngư dân Việt Nam, và đe dọa an ninh nước Mỹ! NO! NO! NO!

 Ngày 21-6-2018

Motthoichinhchien

Xem thêm:   Trang thư tín ngày 18 tháng 5 năm 2023

Những bài Kiến Thức Trẻ gần đây rất hay, hữu ích. Tôi hiểu thêm được tính chất của những nghề chuyên môn. Dẫu các con tôi hiện nay đã ra trường và đi làm ổn định…

 Ngày 21-6-2018

Kim Loan

Theo dõi mục “Giao tiếp” thật mắc cỡ khi lâu nay mình làm…ngược lại các nguyên tắc ứng xử.  Cảm ơn cô Minh Hải và nhà báo Trẻ rất nhiều.

 Ngày 23-6-2018

Một bạn đọc

Thật vui “gặp” các bạn Hồ Ngọc Cẩn trên báo Trẻ!