Bằng mắt bằng môi

Bằng từng hơi thở

Chỉ mình Anh thôi !

    

Yêu Anh

Em khóc Em cười

Tay Anh Em nắm

Hết đời chưa buông…!

    

Yêu Anh

Yêu lúc mưa tuôn

Và yêu lúc nắng

Cánh chuồn bay cao

    

Yêu Anh

Dù có ra sao

Dù cho chẳng có

Lối nào để đi

    

Yêu Anh

Yêu lắm

Chỉ vì bên Anh

Yêu Anh

Mặt đất

Mặt trời

Bên nhau… !

Đinh Cường

Đinh Cường

TN – DÒNG   SÔNG   NHỎ