Nếu trở về thăm chốn cũ

Tôi nên mặc áo màu gì

Bước đi ra sao

Có lẽ

Tôi sẽ mặc chiếc áo tối màu

Bước đi chầm chậm bên lề

Lặng lẽ ngắm tuổi hai mươi của cô ấy

Thấp thoáng đằng trước

Dẫu gì cũng nhiều năm trôi qua

Nhưng

Dường như cô ấy cũng mặc một chiếc áo tối màu

Và bước đi chầm chậm

Giống hệt như tôi

Tôi hơi tiếc

Sao cô ấy không bay nhảy trong chiếc áo sáng rực thanh xuân

NTH

Đinh Cường

Đinh Cường