Ðêm yên lành. Ðêm thanh bình.

Ðêm gió ngừng. Ðêm thiên thần

vang tiếng hát — câu ca mừng Chúa ra đời.

Trong băng giá chiên lừa đứng im chờ.

Ðêm cao vút, một vì sao giáng

xuống trần gian mang phận người.

 

Ðêm mẹ hiền, đêm cha trời

đem máu hồng dâng cho đời.

Ðem ánh sáng soi đường đến tim người.

Vinh danh Chúa, ban ơn đức cao vời.

Ðêm thanh vắng – máng cỏ êm ấm,

Tiếng ai vừa khóc đêm ra đời.

 

Ôi vui mừng! Ôi tưng bừng!

Bao thiên thần reo vang lừng!

Ðêm nay Chúa giáng sinh xuống cõi người,

đem bác ái yêu thương cứu nhân loài.

Ngôi sao sáng trong một đêm đó

Có ta nhìn thấy — phía chân trời.

 tieng-hat-thien-than

-ianbui – 12’93