THI KHÚC THÁNG 6.2023

 

thư không ghi ngày tháng

anh yêu! rồi xuống hàng

em ngồi bên cội sứ

chùa xưa trưa vắng tênh

 

chở ngập ngừng mây trắng

thiên đường xa lênh đênh

tâm tình em vụn vỡ

chim mù lã chã mưa

 

em nhặt sợi nắng úa

rụng lập lòe cuối mùa

giấu trong lòng tay lạnh

siết lại! em nhớ anh!

 

nhớ ngày đêm trăm nỗi

đèn mệt lả ngọn câm

tóc trở trăn phủ rối

quạnh quẽ ôm chỗ nằm

Đinh Cường

NND – 6.2023