Chẳng có mùa Đông

người nhắn bảo em làm một bài thơ

 một bài thơ để đón mùa xuân mới

 để giấy trắng và mực xanh phơi phới

 kết khúc tự tình…

gọi ngày mới lên ngôi

 

nhưng ở xứ này tuyết trắng vẫn còn rơi

đông còn nặng những phai phôi buốt giá

 tìm đâu ra hoa…

… tìm đâu ra lá

để kết vần thơ tả mùa xuân?

 

hay là mùa đông trong đôi mắt anh

vẫn xanh như thuở còn em ngự trị?

nên tuyết có rơi…

thì anh vẫn nghĩ

là sương mai đọng trên tóc em dài…

 

để hôm nay và để những ngày mai

không còn nữa tiết đông dài giá lạnh

ta có nhau…

 anh có em bên cạnh

trong bốn mùa sẽ chẳng có mùa đông.

Xếp lại tình thơ cũ

em về xếp lại vần thơ cũ

(xếp cả tình riêng buổi hẹn hò)

nước mình đang chìm trong cơn lũ

hỏi lòng: ai lại chẳng âu lo?…

 

quê ta ôi rừng vàng biển bạc

(ngàn năm văn hiến đã không còn)

cháu con ta rồi đây lầm lạc

trường đời thôi dạy nghĩa sắt son?..

 

nước cạn ruộng khô và biển chết

 cá tôm cùng vẫy giữa hoang tàn

 núi rừng sông lạch nay đã hết

chữ nào đủ nghĩa vẻ nát tan?

 

ừ thôi em xếp tình thơ cũ

nợ riêng em hứa trả sau này

khi nao đất nước mình dân chủ

thơ tình nguyện dâng đủ hai tay…