Chẳng nợ nần ai, mà

Ta trả

Một triệu lần hơn điều ta có

Ðến khi nhang khói mịt mù bay

Là lúc tim ta đầy hãi sợ

Tiếng chuông vọng xa vời trong gió

Thấp thoáng hồn ai?

Khắp bốn phương.

 

Nhà xưa.

Ta đốt bừng bừng cháy

Tàn tro lấp kín cả nhân gian

Ta ôm hết

Cả than và lửa

Rực rỡ hoàng hôn, rực rỡ

Ðêm.

Vung vãi,

Chút nồng nàn trong mắt

Ta chết,

trong vòng tay rất quen.

The Veiled virgin của Gian Lorenzo Bernini

LCG