Về thăm bên nội- Helena, Montana

 

Trời thật cao và trời thật xanh

Lòng nhẹ như mây trắng xây thành

Những nhà mái đỏ trong cổ tích

Vừa đi vừa lật khẽ từng trang

 

Ði qua dẫy phố như đọc sách

Sách cũ bám đầy bụi thời gian

Ai giấu tuổi mình từng trang một

Viên gạch nào đánh dấu tuổi thơ

 

Hai người chẳng ai còn trẻ nữa

Qua từng con phố cả trăm năm

Chàng khoe tuổi trẻ trong viên ngói

Khoe con đường tắt qua bụi gai

 

người ngưng lại: Tìm ai đó

Dạ, tôi đang tìm lại tuổi thơ

Ngôi nhà tôi lớn lên từ bé

Vườn sau còn vọng tiếng cười xưa

 

Nàng ngậm ngùi nhớ về quê m

Chẳng còn dấu nào của tuổi thơ

Xóm xưa đã thành con phố mới

Ngôi nhà chỉ còn lại trong mơ

 

Ðến đây thì ở lại đây

Bao giờ bén rễ xanh cây thì về

 

Câu Ca Dao đó sao mà tội

Rễ đã bén tóc qua xanh

Ngày về, ừ nhỉ ai còn nh

Quê chồng tóc trắng bàng hoàng bay.

Đinh Trường Chinh

TMT

 Helena-Montana Tháng 9-18-2021