Cho một người, cho chỉ một người
xa lăng lắc tận đâu xa lắm
buổi chiều hôm nay không có gió
mà sao dậy sóng ở trong lòng.

Mà sao lòng cứ như sóng dữ
cuốn trôi từng lớp vỏ trai khô
mà sao lòng cứ như bão lớn
thổi tung từng lớp bụi nhân sinh.

Ngày mai nắng không về đó nữa
còn chờ nhau xin cứ chờ nhau
đôi mắt xa xăm chiều ly biệt
tiễn người như tiễn lá thu bay.

Vậy là đàn ngang cung đã lỡ
nợ ba sinh đành lỗi câu thề
ta đứng cuối trời nghe gió rát
cuối trời nghe nước mắt ai rơi.

Ngày mai, thôi, đành hẹn ngày mai
bàn tay vẫy chào nhau lần cuối
nếu có gặp nhau trong hư ảo
nhắp chén tương phùng chếnh choáng say.

Cho một người, vâng, chỉ một người.

Đinh Cường

HDL