1.

Khi về, tôi lại gặp tôi

Quần đùi áo cánh đứng chơi hiên nhà

Nắng nghiêng bóng xế chiều tà

Mẹ cha tất tả kiếm ba bữa ngày

Nhà tranh vách đất sum vầy

Tôi chú chim nhỏ thơ ngây nói cười

2.

Khi về, tôi li gp tôi

Tui em mười sáu hng môi mt tròn

Bên nhau câu mt câu còn

Lng im nghe tiếng đập dn trái tim

Ri tôi đứng lng bên thm

Nhìn em áo thm đi bên mt người

3.

Khi về, tôi li gp tôi

Hn lau trng đã ri gió thu

Ðường xa vó nga mt mù

Biết về đâu biết đi đâu, bây gi

Phượng hoàng gãy cánh chơ vơ

Ôm gic mng cũ nm chrng rơi

4.

Khi về, tôi li gp tôi

Nhìn tro bi mà mm cười nhân sinh

Trăm năm cũng chcuc tình

Thot nghe rng mt câu kinh lc hn

Thương nhau mt nén hương lòng

Tôi vtrli cho xong kiếp người.

Đinh Cường

LVB