Như cây thẳng

Ðứng cùng mưa bão

Ta.

Biết xem hướng gió

Về đâu?

Như tiếng hát

Có khi rớt nhịp

Vẫn chập chờn, réo rắt

Một

âm hao.

 

Thì đã có bao lần

vấp váp

Ðã thảm thương, chới với

Nhiều phen

 

Cũng

…không sợ!

Yêu.

thêm lần nữa

Có hề chi?

Ngã mãi… Sẽ quen.

 

Ðêm nay ta hát cùng trăng sáng

Gõ một nhịp đời, mong

Lãng quên.

LCG