giá như có một phép màu 

em về biến những nỗi đau 

thành muôn nụ cười rạng rỡ

đồng tiền lúng liếng thật sâu 

 

giá như có một khối tiền 

em rằng mua vạn nàng tiên 

tặng riêng cho anh vài đứa 

khỏi cần tơ tưởng phát điên 

 

giá như có một chút tình 

em về bán cuộc điêu linh 

để cùng anh bay khắp chốn 

reo hò theo ánh bình minh 

 

giá như có triệu phím ngà 

em về chuốt bản tình ca 

ngợi ca tình non tình nước 

luôn tình yêu của đôi ta.

TH