1.

Mùa thu đi qua cửa

Ngọn heo may còn vương trên đóa hoa nở muộn

 

Tôi tự nhủ, mùa đông còn xa lắm

Chẳng có ai về khơi bếp lửa

Tàn tro thầm lặng

Một lời ru.

 

Mùa thu

Oklahoma khúc đàn trầm

Rung trong giấc mơ tuổi nhỏ. 

 

2.

Này tôi, sóng lặng đáy sông

Mà hồn lau trắng trùng trùng khơi xa

Quê nhà là của người ta

Quê người em đã hóa ra bụi hồng

  

3.

Ly quê, ly quê

Tìm đâu một nẻo về

Nắng cố hương vàng màu thương nhớ

Hương cúc tần ngào ngạt điên mê

Những cành cây xương xẩu níu lấy trời cố xứ

 

Ta ở đây mà hồn nơi nao

Ly rượu khuya đầy rồi cạn

Tách trà sớm hòa sương buổi sáng

Biên ải ngập lòng nước mắt rưng rưng

Tóc em dài nối nỗi nhớ miên man.

 

Ta nhớ người như nhớ quê

Nhớ dòng sông vỗ bờ khe khẽ

Ta nhớ quê như nhớ tóc dài

Chiều ôm đàn ngồi khóc

Nhạc rời rã và ta rã rời

Đinh Cường

LVB

(Oklahoma)