nói yêu

bẻ cong tất cả kích thước mà ta

biết

chiều dài chiều rộng chiều sâu

chiều thời gian

trộn nhào thứ tự chúng

nói yêu như ngày nào

ta thốt

làm như ta biết gốc nguồn của cái

chữ ban sơ

làm như nó được ngâm trong bất

diệt

làm như nó còn mãi thực, dù ta

không

 

hoa chẳng bao giờ chết

vẻ đẹp được tạo ra để tồn tại, đừng

để tâm

những người không biết thượng đế

có hay không có

tình yêu, tạo theo hình ảnh của

chúng ta

nằm trên chiều thời gian

lõa lồ, trầm cảm

gọi hàng cây hoa hướng dương

bên đường dẫn tới một chiều riêng

Đinh Trường Chinh

KC N