Nếu như bạn mong đợi người ta sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó.

Sưu tầm

Khi người ta cố gắng khoa trương để gây sự chú ý của người khác thì càng làm cho người khác không muốn nhìn thấy cái mình muốn khoe.

Sưu tầm

Thích là phải nhích cho tới đích. Còn không thì mất tích không cần giải thích.

Sưu tầm