Cố thi sĩ Tô Thùy Yên (1938-2019) trong một tiệc cưới ngày 15/4/1972. Từ trái sang, ngược chiều kim đồng hồ: thi sĩ Chinh Yên; thi sĩ Tô Thùy Yên (lúc này đang mang lon Đại úy Tâm Lý Chiến); nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng; ca sĩ Hồng Vân; cô dâu chú rể; nghệ sĩ Tô Kiều Ngân (ngay sau đầu TTY) và 2 người chưa rõ tên tuổi.

Thiếu Úy Trần văn Hồ trong Lễ Mãn Khóa Sĩ quan Trừ bị Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 tại quân trường Đồng Đế, Nha Trang. (nguồn: HT)

Đạo Thủ Đô, Châu Gia Định thuộc Hướng Đạo Việt Nam, diễn hành trong Trại Họp Bạn Giữ Vững, năm 1970 tại Suối Tiên, Thủ Đức. (ảnh: Lưu Hồng Phúc)