Từ Facebook Nam Le Liberal

Chúng ta cần thông tin trung thực từ người đứng đầu ngành giáo dục — Tân bộ trưởng bộ giáo dục Vietnam có thực sự làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Harvard??

Lẽ ra page Liberal mình sẽ ít đăng những topic về một cá nhân. Nhưng hôm nay nghe nhiều người nói về tài năng của vị tân bộ trưởng bgd Vietnam, rằng tốt nghiệp và làm nghiên cứu chuyên sâu, có cả Harvard trong hồ sơ lý lịch của bác ấy. Nam Le mới làm vài phép tìm kiếm cơ bản. Thì sự thực là:

Nguyễn Kim Sơn từng có 1 năm làm Visiting Scholar tại một cơ sở có tên Harvard Yenching Institute.

Nhưng tìm kiếm thêm: thì Harvard Yenching Institute bản chất là một học viện giáo dục Châu Á, thuộc đại học Yenching, China (Yên Kinh của Trung Quốc) – có cơ sở đặt trong khu campus Harvard ở Cambridge, Massachusetts, USA.
Nhưng học viện này hoàn toàn không liên quan và trực thuộc đại học Harvard lừng danh thế giới.

Hơn nữa: Visiting Scholar bản chất là một dạng “hợp tác nghiên cứu” khi một cá nhân được cho phép đến một cơ sở nghiên cứu để tiến hành tham quan, học hỏi và hỗ trợ hợp tác.

Nó hoàn toàn khác với Postdoc – hay là công việc nghiên cứu sau tiến sĩ, được ký hợp đồng trả lương đóng thuế với trường đại học.

Vậy là: Từ một visiting scholar của Harvard Yenching, khi về nước kê khai hồ sơ lại thành: nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) ở đại học Harvard.

Không biết có phải chủ quan của chính ông Sơn, hay do nhà báo. Nhưng đây quả thực là một sự gian dối hồ sơ.

Tại sao lại cứ phải “nhận vơ” cái “danh” Harvard, khi nó không thuộc về mình? Người đứng đầu ngành giáo dục, đào tạo tri thức cho nước nhà, còn nhiều thông tin mập mờ gian dối, thì mong gì ở một nền giáo dục tươi sáng, bớt tiêu cực trong giáo dục thi cử?

Thực tế, việc làm một bộ trưởng tốt hay không không yêu cầu phải có bằng tiến sĩ hay phải từng làm nghiên cứu ở Harvard hay trời Âu trời Mỹ. Cái chúng ta cần ở những người đứng đầu, là cái tâm, và sự chân thành, trung thực.

Từ Facebook

Từ Facebook

Từ Facebook