Từ Facebook Manh Dang

Chiến tranh, loạn lạc : Chạy tản cư, chạy loạn, chạy giặc, chạy di cư, chạy di tản
Nhi đồng : Chạy trường, chạy lớp
Đại học : Chạy điểm
Thanh niên : Chạy việc, chạy xuất khẩu lao động, chạy nghĩa vụ, chạy dân phòng
Đi làm : Chạy bằng, chạy ghế, chạy quyền, chạy chức
Dân buôn vua : Chạy chính sách, chạy dự án, chạy quốc tịch
Vi phạm pháp luật : Chạy chọt, chạy án, chạy tòa, chạy tâm thần
Ở tù, tử hình : Chạy ân xá
Bệnh hoạn : Chạy bệnh viện, chạy bác sĩ, chạy thuốc
Lao động tự do : Chạy ăn, chạy chợ, chạy nợ, chạy mánh, chạy làng, chạy ngược, chạy xuôi
Kinh doanh : Chạy giấy phép
Xây dựng : Chạy phạt
Thiên tai : Chạy bão, chạy lụt, chạy lũ
Đám cưới : Chạy tang, chạy bầu
Tiêm ngừa : Chạy “ông ngoại”
Mai táng : Chạy thiêu sớm

Giờ thêm chạy dịch

Chắc chắn, không có dân tộc nào trên thế giới chạy nhiều, chạy từ đằng đông sang đằng tây, chạy từ hạ tầng đến thượng tầng, chạy cả một đời, chạy mãi mãi … như dân tộc này! Năng động đến mức đó, ấy vậy mà dân tộc này vẫn chưa ngóc đầu lên nổi.

Chúng ta còn thiếu chạy gì nữa chăng ?

Từ Facebook