Từ Facebook Nguyễn Văn Đề

Trước và sau ngày 30-4-1975 đến nay cộng sản luôn tuyên truyền nhân dân miền Nam bị Mỹ Ngụy cai trị bóc lột, nhưng thực tế từ sau khi 2 miền Nam Bắc ký hiệp định 1954 và 1973, 2 miền Nam Bắc đã theo 2 thể chế khác nhau.

Miền bắc theo chủ nghĩa cộng sản, do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu, kinh tế theo mô hình hợp tác xã, đói nghèo, lạc hậu.

Miền Nam theo tư bản do Mỹ và các nước phương tây đứng đầu, kinh tế tự do, phát triển rất mạnh cho đến tận bây giờ thì ai cũng biết.
Ranh giới 2 miền là vĩ tuyến 17.

Miền nam trước năm 1975 được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông, kinh tế, xã hội phát triển mà nhiều nước mơ ước.

Người dân miền nam họ không cần ai giải phóng, mà giải phóng ai, có ai cần giải phóng đâu.

Người cần giải phóng là người dân miền Bắc do chế độ cộng sản cai trị bóc lột, kinh tế chậm phát triển, nhân quyền bị tước bỏ. Người dân bây giờ cần giải phóng khỏi tư tưởng nô lệ, phụ thuộc, ích kỷ, hèn nhát.

Giới lãnh đạo thì bị thuần phục và nghe theo Trung Quốc, để phụ thuộc TQ từ chính trị, kinh tế, văn hoá. Chủ quyền đất nước, biển đảo bị xâm lược, đe doạ.

Hình ảnh 2 miền nam bắc trước và sau chiến tranh – Từ Facebook