Hoàng Nam Sơn

Houston – Ngày 07/9/2019, tại Trung tâm sinh hoạt Nhà Việt, Lực Lượng Tình Nguyện Trừ Bị Hoa Kỳ (United States Volunteers – Joint Service Command / USV-JSC), thuộc Tiểu Ðoàn 3 tại thành phố Houston đã tổ chức lễ thăng cấp và khen thưởng cho các thành viên của lực lượng, qua  nhiều năm tháng, đã và đang đóng góp tích cực trong các công tác thiện nguyện dân sự tại Houston. Ðến tham dự buổi lễ có sự tham dự của đại diện các hội đoàn thuộc cộng đồng người Việt tại Houston, các vị dân cử và đại diện Lữ Ðoàn 43 Lực Lượng Tình Nguyện Trừ Bị Hoa Kỳ.

USV-JSC là một tổ chức nhằm phục vụ các lực lượng quân đội thường trực và dự bị, Tiểu Ðoàn 3 USV-JSC đã đi nhiều nơi để đóng góp công sức thiện nguyện, với nhiệm vụ thực hiện các nghi thức quân cách danh dự cuối cùng cho các cựu chiến binh Hoa Kỳ, để vinh danh họ khi từ trần, và thực hiện các hoạt động cứu tế bên ngoài xã hội khi cần thiết trong các sự việc khẩn cấp dân sự, theo yêu cầu của chính quyền. Ngoài ra, trong thời gian qua, Tiểu Ðoàn 3 cũng đã hoàn thành tốt những công tác thiện nguyện, như hỗ trợ Foodbank phát quà, thực phẩm cho người nghèo, người vô gia cư; thăm viếng các quân nhân và cựu quân nhân điều trị tại các bệnh viện quân đội, viện dưỡng lão, tham gia các sinh hoạt của chính quyền địa phương trong những ngày lễ lớn.

Xem thêm:   TPB Cam Hồng Sơn

HNS