Lệ Trung

Westminster, Ca – Tại Tượng Ðài 81 tử sĩ Nhảy Dù trong khu Westminster Memorial Park (bên cạnh Tượng đài Thuyền Nhân). Vào lúc 1giờ trưa Thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2020, Nhân ngày Quân Lực 19 tháng 6 Gia Ðình Mũ Ðỏ Nam California đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm 81 tử sĩ Nhảy Dù thuộc Ðại Ðội 72/Tiểu Ðoàn 7 đã vị quốc vong thân trên chuyến bay định mệnh C123B vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, tại Tuy Hòa, Việt Nam.

Theo Mũ Ðỏ Hoàng Tấn Kỳ cho biết vì lý do bệnh dịch Covid-19 nên việc tổ chức chỉ mời một số chiến hữu trong ban chấp hành và một số các cơ quan truyền thông.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm là lễ đặt vòng hoa của Gia Ðình Mũ Ðỏ và vòng hoa của Dân Biểu Rouda, tiếp theo là lễ niệm hương, và lời phát biểu, trao tặng bằng tưởng lục của Quốc Hội Hoa Kỳ đến Gia Ðình Mũ Ðỏ để ghi nhận những đóng góp lớn lao của 81 tử sĩ Nhảy Dù trong công cuộc bảo vệ tự do dân chủ cho Miền Nam Việt Nam.

Mọi chi tiết tìm hiểu, hỗ trợ cho bảo tàng viện xin liên lạc về số điện thoại (714) 418-9640, info@rvnhs.com hoặc vào trang Web: www.museumrvn.com

Quang cảnh buổi lễ. Photo Le Trung

LT