HOUSTON, TX – Buổi chào cờ đầu Xuân 2020 của các đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ, được tổ chức vào hạ tuần tháng Hai, tại công viên Bear Creek – Houston, với sự hiện diện đông đủ các Liên Ðoàn Hướng Ðạo như Liên Ðoàn La Vang, Pháp Luân, Lạc Việt, Ðất Việt, La San … và các đơn vị Hướng Ðạo Trưởng Niên và Toán Tráng, cùng đông đảo phụ huynh, thân hữu các hướng đạo sinh cũng đến tham dự. Sau phần nghi thức thượng kỳ và lời cầu nguyện đầu năm, đại diện Hướng Ðạo Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ đã có lời chào mừng đến quý quan khách, quý Trưởng, quý Phụ Huynh, và lời nhắn nhủ đến tất cả Hướng Ðạo Sinh Việt Nam. Và sau cùng là phần sinh hoạt với những trò chơi dân gian trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc của Hướng Ðạo sinh, được diễn ra sôi nổi theo điệu múa lân của đoàn lân thuộc Liên Ðoàn Pháp Luân.

Do hoàn cảnh lịch sử, Hướng Ðạo Việt Nam đã trải qua không ít những trở ngại, nhưng chính nhờ được rèn luyện và lớn lên trong môi trường khó khăn đó, phong trào Hướng Ðạo Việt Nam ở hải ngoại, cũng như ở Hoa Kỳ hiện nay phát triển rất tốt.

Chào quốc kỳ (Nguồn hình Hùng Đào)

HNS