Lệ Trung

Little Saigon, CA –  Hội Tết Trung Thu 2019 do các hội đoàn giới trẻ tổ chức tại công viên Atlantis Play Center, địa chỉ – 13630 Atlantis Way, Garden Grove, CA 92844, vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy, ngày 07 tháng 9, 2019. Hội Tết  diễn ra tưng bừng với sự tham dự của hằng trăm quan khách, một số quý vị dân cử, đại diện dân cử, Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố, cộng đồng, quý hội đoàn, đoàn thể, đặc biệt với sự có mặt của ông Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove và các Nghị Viên trong Hội Ðồng Thành Phố, một số viên chức chính quyền, các cơ quan truyền thông và hàng ngàn các em thiếu nhi, các em Hướng Ðạo sinh, và phụ huynh.

Ban tổ chức chào mừng quan khách, đồng hương và các em thiếu nhi tham dự, 

Ðược biết hội Tết Trung Thu 2019 dưới sự bảo trợ của các cơ sở gồm có: City of Garden Grove, Sở Cảnh Sát Garden Grove, Garden Grove Community Foundation, CalOptima, AltaMed, Walmart, Hoc Khu Anaheim, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 360 Healthcare, 2020 Census (thống kê dân số); các cơ quan truyền thông,  truyền thanh: Việt Báo, Viễn Ðông, Người Việt, Việt Phố TV, SET – TV, CBN – TV, Viet TV24, VNA-TV. Và một số các mạnh thường quân…

Các em thiếu nhi trong vũ điệu múa đèn

LT