Tony Long

Garland, TX, – Sáng Thứ Bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019, lúc 10 giờ một buổi hội luận về học giả Pétrus Trương Vĩnh Ký đã được tổ chức tại hội trường Thánh Thất Cao Ðài 1851 W. Apollo rd. thành phố Garland.

Buổi hội thảo được Ông Huỳnh Ngọc Minh  bảo trợ và tổ chức. Các diễn giả gồm:

– TS Mai Thanh Truyết

– GS/ Nhà văn Trần Doãn Nho

– GS Cựu hiệu trưởng Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

Ông Huỳnh Ngọc Minh, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Luận và ban văn nghệ Hoa Tình Thương  

Phần MC do chị Nguyên Thủy và Hoàng Chu đảm trách. Phần văn nghệ do nhóm Hoa Tình Thương đảm trách. Số quan khách tham dự khá đông đảo, ngoài sự mong đợi của ban tổ chức cho một đề tài hơi khô khan.

TS. Mai Thanh Truyết, Nhà văn Trần Doãn Nho, Giáo sư Nguyễn Trung Quân đã lần lượt lên trình bày về thân thế, sự nghiệp và công lao của cụ Trương Vĩnh Ký trong quá trình phát triển chữ quốc ngữ gốc La tinh trong văn học Việt Nam và giới thiệu tập Kỷ yếu Trương Vĩnh Ký.

Ý My đài VAE Live phỏng vấn Giáo Sư Nguyễn Trung Quân

Như chúng ta biết học giả Trương Vĩnh Ký là một Nhà Văn hóa vĩ đại của VN nhưng cộng sản luôn muốn phủ nhận công lao của Ông. Cuốn Kỷ Yếu Trương Vĩnh Ký là một tập hợp các tài liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Pétrus Trương Vĩnh Ký mà ban biên tập dành các thế hệ sau hiểu chính xác về vị học giả Việt Nam nổi tiếng này.

Xem thêm:   Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2020 tại Nam California

Buổi hội luận kết thúc lúc 1:30pm cùng ngày sau phần trao đổi đặt câu hỏi và giải đáp giữa các diễn giả và cử tọa.

Quan khách tham dự đang chào cờ.

TL