Số lượng người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Georgia đã đạt con số hơn 45 ngàn đến năm 2010, theo thống kê chính thức. Thông tin này được ông Nguyễn Thế Anh, chuyên gia phổ biến dữ liệu Bộ Thông tin dân số đưa ra tại Hội thảo chuyên đề công tác thống kê dân số năm 2020 do Trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng Á Châu (CPACS) phối hợp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia tổ chức.

Đến nay chưa có thống kê chính thức do chu kỳ 10 năm thực hiện một lần, nhưng theo nhiều nguồn tin khác nhau từ cộng đồng, số người Mỹ gốc Việt hiện nay ở Georgia đã tăng hơn rất nhiều so với năm 2010.
Theo dữ liệu từ các cơ quan thống kê Hoa Kỳ, số dân gốc Việt trên cả nước đến năm 2017 đã vượt 2 triệu 104 ngàn người, trước đó bảy năm chỉ trên 1 triệu 500 ngàn người (lấy số chẵn). Như vâỵ trong 7 năm qua, mỗi năm có gần 90 ngàn người Việt sang Hoa Kỳ định cư. Thống kê còn cho thấy số người Việt di dân hợp pháp qua Hoa Kỳ hiện tăng dần qua mỗi năm.
Theo thống kê, đến 88,6 % người Việt nói tiếng Việt tại gia đình (kể cả trẻ em được sinh ra tại Hoa Kỳ). Người gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ có tỷ lệ sở hữu nhà ở khá cao dù có tới 11% trong diện nghèo.

Xem thêm:   Bỏ Thuốc Lá Như Một Món Quà Cho Những Người Thân Yêu 

Bà Nguyễn Trà My, Chủ tịch Cộng Đồng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công việc thống kê nầy, bảo đảm mỗi người gốc Việt đang định cư tại Georgia phải được thống kê trong chu kỳ thống kê 2020 một cách chính xác, đầy đủ…; Bởi, con số thống kê sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Quốc Hội và phân bố ngân sách của Chính phủ Liên bang và tiểu Bang một cách chính xác.

Tại hội thảo, bà Tina Khuyên Nguyễn- thành viên của Uỷ ban điều tra dân số đã trình bày ý nghĩa của công việc Thống kê dân số theo chu kỳ 10 năm, nhất là việc thống kê trong năm 2020. “Một khi chúng ta làm tốt công việc này sẽ giúp Chính phủ Liên bang và Tiểu bang căn cứ vào đó thực thi các chính sách như hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, hoặc trợ cấp người có thu nhập thấp, người già, tàn tật… được tốt hơn”, bà Tinna Khuyên Nguyễn nói.

Theo dự kiến, đến trung tuần tháng 3 năm 2020 mỗi nhà sẽ có một bảng hướng dẫn cụ thể để điền đơn qua mạng Internet có hổ trợ tiếng Việt, có thể gọi điện thoại đến Bộ Thông tin Dân số, hoặc nhận bảng giấy để điền các thông tin theo hướng dẫn của các chuyên viên Thống kê dân số.
Bà Tinna Khuyên Nguyễn cũng lưu ý cộng đồng rằng, nhân viên điều tra sẽ không hỏi về số an sinh xã hội (social security number) và thông tin ngân hàng của mọi người.

Xem thêm:   Các dịch vụ giúp cai thuốc lá miễn phí bằng tiếng Việt

 

 

Ông Nguyễn Thế Anh, chuyên viên Bộ Thông Tin Dân Số (người ngồi hàng ghế đầu thứ 2 từ phải sang) đưa ra những con số thống kê ấn tượng về người gốc Việt.– ảnh: Trần Phú Đa/Trẻ Geprgia