Lệ Trung

Westminster, Ca – Ðại Hội Gia Ðình Mũ Ðỏ Việt Nam Hải Ngoại lần thứ 39  với chủ đề “Hoa Dù Hội Ngộ” do Chi Hội Gia Ðình Mũ Ðỏ Nam Orange County và Vùng Phụ Cận đứng ra tổ chức. Ðại hội đã diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu 30 và Thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 tại Little Sài Gòn.

Ðại hội quy tụ hơn 800 quý Niên trưởng, chiến hữu và gia đình về từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Canada và một số các chiến hữu đến từ Việt Nam, đặc biệt kỳ đại hội nầy có nhiều Niên Trưởng là những Sĩ Quan cao cấp trong binh chủng Dù, các Quân Y Sĩ nhảy dù phục vụ trong các đơn vị Quân Y thuộc Sư Ðoàn Dù…

Dạ tiệc Tiền Ðại Hội đã được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm Thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2019  tại Nhà hàng Diamond Seafood Palace #3 địa chỉ 6731 Westminster Blvd, CA 92683 (714) 891-5347. (Dạ tiệc nầy chỉ dành riêng cho Mũ Ðỏ và gia đình).

Sang ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019, trước khi vào chương trình đại hội, một buổi lễ Ðặt Vòng Hoa Tưởng Niệm tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Ðại Hội đã biểu quyết lưu nhiệm Ban Chấp Hành Gia Ðình Mũ Ðỏ Trung Ương thêm một nhiệm kỳ. Sau đó phần giới thiệu tổ chức Hậu Duệ Nhảy Dù.

Ðại hội kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày, mọi người chia tay hẹn gặp lại nhau trong kỳ đại hội lần thứ 40 tại tiểu bang Ohio năm 2020.

Mọi chi tiết liên lạc: Hoàng Tấn Kỳ (714) 357-8877.

LT