“Trung Quốc chưa bao giờ có ý định thách thức hay thay thế Mỹ, cũng như đối đầu toàn diện với Mỹ”.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị