Để trở thành đảng viên ĐCSVN, người ta phải “hy sinh” nhiều thứ…