Anh nọ vào cơ quan, hai mắt bầm tím. Đồng nghiệp hỏi tại sao.

– Tối đó, tao nhận được tin nhắn từ số lạ hoắc, hỏi sao không thấy ghé quán em? Tao trả lời, tối nay anh ghé. Có tin trả lời: tui đây. Thử là lòi ra ngay!

Hôm đó tao bầm một mắt.

Hôm sau lại có số khác nhắn “Anh bỏ em rồi phải không?” Tao trả lời “Chiêu này xưa rồi em ơi!” Tin nhắn “Vậy là anh có vợ rồi phải không? Anh lừa em, hu hu…”. Tao hoảng quá đính chính “Anh tưởng bạn anh đùa”. Tin nhắn kế tiếp “Hết chối chưa?”. Vậy là bầm luôn con kia.

Bảo Huân

Hồng Tín (Perfect Nails, sưu tầm)