Võ Văn Thưởng (cháu Võ Văn Kiệt), Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN