Gần 100 triệu người ở Mỹ mắc nợ y tế. Có thể bạn cho rằng chỉ những ai lớn tuổi, là những người thường được Medicare chi trả, sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng thực tế không phải vậy.

Theo cuộc Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2019, cứ 10 chủ gia đình trên 65 tuổi thì có khoảng một người mắc nợ y tế. Người già thường phải đối mặt với nhiều bệnh tật và do đó phải trả chi phí y tế cao. Ngay cả khi sử dụng Medicare, bạn vẫn có thể bị vướng vào một mạng lưới các vấn đề phức tạp về thanh toán và bảo hiểm. Vậy phải làm gì?

Nếu bạn đang sử dụng Medicare, hãy cân nhắc việc mua thêm bảo hiểm bổ sung. Những người có thu nhập và tài sản hạn chế có thể đủ điều kiện tham gia Medicare Savings Plan (Chương trình Tiết kiệm Medicare); chương trình này có thể trang trải các chi phí như khoản deductibles (khấu trừ).

Hãy chắc là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ, bệnh viện…) có tất cả thông tin bảo hiểm của bạn – có thể bao gồm traditional Medicare (Medicare truyền thống), chương trình bổ sung và bảo hiểm Phần D cho thuốc – để họ làm hóa đơn cho chính xác.

Trước khi làm test hoặc thực hiện một dịch vụ, hãy ước tính chi phí và hỏi bảo hiểm của bạn xem những gì sẽ được họ chi trả.

Xem thêm:   Bàn tay báo bệnh

Kiểm tra các bills (hóa đơn) xem có sai sót không và không thanh toán trước khi công ty bảo hiểm của bạn thanh toán phần chi trả của họ.

Hỏi về các chương trình của bệnh viện, chẳng hạn như kế hoạch trả góp không lãi suất.

Hãy cảnh giác với thẻ tín dụng hoặc các khoản vay để trang trải chi phí y tế, có thể có lãi suất cao và lệ phí nhiều nếu trả trễ hạn. Nên tránh xa chúng bất cứ khi nào có thể.

Nếu cần trợ giúp, bạn có thể thuê một patient advocate (người giúp bệnh nhân) hoặc truy cập trang web patientadvocate.org để có thể giúp bạn thương lượng miễn phí.