Ngày 29 tháng Ba vừa qua FDA và CDC đã chuẩn thuận cho người từ 50 tuổi trở lên được chích mũi tăng cường thứ hai ngừa Covid-19.

Sau đây là những điều cần biết:

Người đã chích ngừa vắc-xin Pfizer hoặc Moderna

Bất cứ ai từ 50 tuổi trở lên đã chủng ngừa loại vắc-xin COVID-19 và một liều tăng cường đều đủ điều kiện để chích liều tăng cường thứ hai của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna ít nhất bốn tháng sau khi nhận liều đầu tiên. Tuy nhiên mũi thứ hai này đặc biệt quan trọng đối với người 65 tuổi trở lên, và người 50 tuổi trở lên có các bệnh tiềm ẩn.

Thế nào là “bệnh tiềm ẩn”?

Đó là các bệnh trạng như mập phì, tiểu đường, phổi mãn tính, bệnh thận hoặc gan, bệnh tim, hút thuốc, mang thai và nhiều tình trạng sức khỏe tâm thần. Tất cả đều có nguy cơ bị Covid-19 nặng.

Nơi chích mũi tăng cường thứ hai

CVS và Walgreens cho biết họ chuẩn bị cung cấp liều tăng cường thứ hai cho người đủ điều kiện từ tuần này.

Thuốc tăng cường mũi thứ 5 cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Trước đây, chỉ một số bệnh nhân suy giảm miễn dịch mới có thể chích thêm mũi tăng cường thứ hai. CDC nay cho phép họ được chích thêm một liều thuốc tăng cường nữa, đó sẽ là mũi tiêm thứ năm của họ, và đang được cung cấp cho:

Xem thêm:   Lợi ích của nước chanh

– Bệnh nhân suy giảm miễn dịch tuổi từ 12 đến 18, có thể chủng ngừa vaccine Pfizer.

– Bệnh nhân suy giảm miễn dịch từ 18 tuổi trở lên, với Moderna hoặc Pfizer.

Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch đủ điều kiện là những người đã cấy ghép nội tạng và những người có các tình trạng suy giảm miễn dịch tương tự khác.