Hàng triệu người có thể chọn chích thêm một liều booster (tăng cường, hoặc “liều 3”) chống COVID-19, bất kể đã chích vaccine nào. Sau đây là những chi tiết nên biết:

Ai cần liều 3 (booster) nhất?

Những người bị suy giảm miễn dịch; người từ 65 tuổi trở lên; từ 50 đến 64 tuổi có bệnh sẵn; từ 18 tuổi trở lên sống trong các cơ sở chăm sóc như viện dưỡng lão…

Đại đa số những người khác, không cần thiết phải chích “booster”.

Vaccine có hết tác dụng theo thời gian?

Khả năng bảo vệ của vaccine có suy giảm theo thời gian nhất là ở những người lớn tuổi, đặc biệt khi biến thể delta lan truyền nhanh; tuy nhiên, không đáng báo động.

Đến cuối tháng 9, hiệu quả của cả ba loại vaccine sau 2 liều đã tránh được việc nhập viện, trong đó Moderna có hiệu quả 93%, Pfizer 88% và J&J 71%.

Có nên chích loại vaccine khác với loại trước?

Tin tốt là việc chuyển sang một loại vaccine khác có vẻ khá an toàn.

Lý do nên đổi thuốc: – Chọn loại khác nếu đã bị các tác dụng phụ xấu từ loại vaccine đầu tiên. – Khi nguồn cung cấp có hạn, thì gặp loại nào chích loại đó. – Một số nghiên cứu cho thấy những người đã chủng ngừa J&J, có thể được bảo vệ tốt hơn nếu đổi thuốc.