Nuro là một trong những công ty lớn nhất nghiên cứu về xe tự hành. Mới đây công ty đã hợp tác với công ty phân phối FedEx để tiến hành sử dụng xe tự hành trong việc giao hàng.

Trong mấy năm qua, Nuro đã từng thử nghiệm xe tự hành này với Kroger, Domino’s, Walmart, và CVS. Theo dự án này FedEx sẽ bổ sung xe tự hành Nuro vào đội xe 200,000 chiếc chuyên phân phối khoảng 18 triệu gói hàng mỗi ngày. Chương trình đang được thực hiện tại Houston, TX và sẽ mở rộng dần ra những khu vực khác.

Các xe này sẽ mang hàng từ các nhà kho tới tận nhà các khách hàng. Chưa rõ chi tiết thực hiện như thế nào nhưng công ty cho biết đây là phương thức mới, hiệu quả và có tiềm năng thay thế hoàn toàn cho phương thức giao hàng hiện nay.

Cả hai công ty đều chưa chính thức công bố lúc nào khách hàng sẽ nhận được hàng từ xe tự hành này.