Trong thời gian qua đã có nhiều sáng chế nhằm làm giảm ô nhiễm của các động cơ máy kéo dùng trong nông nghiệp, trong đó có xe điện, hoặc xe sử dụng khí methane. Mới đây một công ty đã sử dụng ammonia làm nhiên liệu và sáng chế ra một bộ phận để gắn vào các xe máy kéo, giúp chuyển đổi từ máy dầu sang máy ammonia.

Bộ phận lắp thêm này gồm thùng chứa ammonia dạng lỏng, một hệ thống phân tích ammonia thành hydrogen và nitrogen và từ đó hydrogen được chuyển thành năng lượng. Hệ thống này đã hoàn tất và lắp cho các đầu máy kéo nổi tiếng John Deere. Trong các thử nghiệm, máy kéo hoạt động bình thường và công suất cũng giống như chạy bằng dầu diesel. Hơn nữa, việc nạp  nhiên liệu ammonia cũng nhanh chóng như bơm dầu diesel vào bình chứa. Điểm ưu thế của nhiên liệu này là hoàn toàn không có khí thải vì vậy không gây ô nhiễm.