Pocketalk là một dụng cụ nhỏ, có thể bỏ vào túi áo được, giúp cho người sử dụng nói được 74 ngôn ngữ khác nhau và chỉ cần bấm nút. Máy nhỏ hơn cả chiếc điện thoại cầm tay và chỉ nặng khoảng 100gam. Pin điện giúp máy hoạt động được 7 tiếng nếu hoạt động liên tục và kéo dài tới 240 tiếng nếu không sử dụng tới. Máy có sẵn simcard và có thể kết nối wifi cũng như bluetooth để cho người sử dụng có thể truy cập thông dịch trên “đám mây” bất cứ lúc nào cần. Do mục tiêu của Pocketalk là giúp thông dịch cho người đi du lịch quốc tế, gặp gỡ và giao tiếp thông thường, máy dịch rất nhanh vì vậy không làm gián đoạn một cuộc đàm thoại giữa những người khác ngôn ngữ. Giá bán của Pocketalk là $299.