Phát triển của vật thể bay điều khiển từ xa (drone) nay được áp dụng vào việc chế tạo vũ khí cho quân đội. Gần đây US Marine đã hoàn tất việc thử nghiệm loại lựu đạn bay điều khiển từ xa để thay thế cho loại lựu đạn ném bằng tay.

Lựu đạn truyền thống ném bằng tay có tầm hoạt động giới hạn, trong khi lựu đạn bay có thể bay xa tới 20 km nhờ có 4 cánh quạt nằm ở phần trên của lựu đạn. Khi sử dụng, chỉ cần nắm lựu đạn trong tay giơ lên cao chờ cho cánh quạt hoạt động sau đó thả tay ra và điều khiển bằng remote control. Do việc kích nổ cũng được điều khiển từ xa, nên nếu không đạt được mục tiêu, người sử dụng có thể điều khiển lựu đạn bay trở lại để sử dụng lúc khác.

Ở chiến trường binh sĩ có thể ngồi ở xa ngoài tầm bắn của súng trường và điều khiển lựu đạn tiêu diệt kẻ địch. US Marine cho biết chi phí sản xuất loại lựu đạn này không cao và quân đội trú đóng ở Camp Lejeune (North Carolina) đang được huấn luyện sử dụng.