Ngoài các chương trình giảm giá để thu hút và lưu giữ khách hàng, một số công ty bán lẻ lớn cũng có chương trình đặc biệt giảm giá cho người lớn tuổi. Dưới đây là 7 công ty có mức giảm giá nhiều nhất.

1. Kohl’s. Có 11 tiệm Kohl’s trên toàn Hoa Kỳ giảm giá cho người từ 60 tuổi trở lên. Vào các ngày thứ Tư mỗi tuần, người trên 60 được giảm 15% khi mua ở cửa hàng. Coupons kèm theo cũng vẫn được giảm thêm. Quy định giảm giá này chỉ áp dụng 1 lần mua hàng cho mỗi ngày thứ Tư.

2. Michaels. Người trên 55 tuổi sẽ được giảm giá 10% khi mua sắm ở tiệm hoặc online, ngay cả các món đang được bán giảm giá. Khi trả tiền phải trình bằng lái hoặc ID để xác định tuổi.

3. Rite Aid. Đây là công ty bán thuốc tây và nhiều sản phẩm khác với 2,200 tiệm ở 17 tiểu bang của Hoa Kỳ. Người trên 65 tuổi được giảm giá một lần vào ngày thứ Tư của tuần đầu tiên mỗi tháng nhưng phải là member của chương trình Free Rite Aid Rewards. Công ty giảm giá bằng cách tính điểm khi mua hàng và sau này sẽ được hoàn bằng tiền mặt.

4. Pep Boys. Có 900 tiệm Pep Boys ở 36 tiểu bang thuộc Hoa Kỳ chuyên bán phụ tùng xe và cung cấp các dịch vụ bảo trì xe. Pep Boys giảm giá cho người 55 tuổi trở lên, có ID hay bằng lái xe sẽ được giảm 10% bất cứ món hàng nào mua ở tiệm.

Xem thêm:   Thực phẩm trên bàn ăn - Nấm (kỳ 20)

5. Walgreens. Người trên 55 tuổi được giảm giá khi mua hàng ở 9,000 chi nhánh của Walgreens trên toàn Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Ba đầu tiên mỗi tháng, khách hàng trên 55 tuổi là member của chương trình myWalgreens rewards sẽ được giảm 20% khi mua bất cứ món gì trong tiệm Walgreens, ngoài trừ mua thuốc tây hoặc dịch vụ y tế. Các coupon vẫn được tính kèm.

6. Goodwill. Với 4000 tiệm Goodwill trên toàn Hoa Kỳ, Goodwill giảm giá cho người 55 tuổi trở lên vào ngày thứ Ba và thứ Tư mỗi tuần. Mức giảm giá là 15% tới 25% cho bất cứ món gì mua trong 2 ngày này.

7. Ross. Với trên 2000 chi nhánh ở 41 tiểu bang, Ross giảm giá cho người từ 55 tuổi trở lên vào mỗi thứ Ba. Mức giảm là 10% cho bất cứ món hàng nào mua. Khi trả tiền phải báo cho người thu tiền biết và trình thẻ ID hoặc bằng lái.