Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị  các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Hỏi

Thưa Cô, tôi nhận đuợc thư bên An sinh Xã hội báo là tiền hưu của tôi Tháng 1 năm 22, sẽ được tăng lên, với mức tiền lãnh được là $1,120. Và tôi biết là income này đã quá tiêu chuẩn của chương trình QMB mà hiện giờ tôi đang thụ hưởng. Vậy đến Tháng 1 này họ có cúp chương trình QMB của tôi không, và khi họ cúp chương  trình QMB, tôi còn được nhận chương trình nào khác không?

Trả lời

Xin thưa,  nếu quý vị đang đuợc hưởng phúc lợi từ chương trình QMB thì dù có quá mức tiêu chuẩn của chương trình QMB, chính phủ cũng không cúp ngay quyền lợi của quý vị cho đến ngày hết hạn. Một tháng trước khi sắp đến ngày hết hạn của chương trình thì quý vị sẽ nhận đuợc 1 lá thư  của chính phủ báo cho quý vị biết là cần phải renew, vì chương trình mà quý vị đang được nhận chỉ đuợc 1 năm thôi. Nên khi đến ngày hết hạn thì cần nộp đơn xin lại.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

Trong trường hợp nếu quý vị không nhận được thư báo  của chính phủ thì quý vị cũng phải nhớ tháng nào chương trình của mình hết hạn để làm đơn xin lại.

Tờ đơn renew bên chính phủ gửi là đơn mẫu 1200EZ, đơn này rất ngắn và dễ điền. Họ đã có sẵn những chi tiết cũ của mình nên mình không cần điền nhiều. Nếu có  thay đổi về cá nhân mình thì mình có quyền gạch bỏ thông tin cũ và điền lại những thông tin mới cho đúng.

Trường hợp đến ngày hết hạn mà không nhận được đơn bên chính phủ gửi cho mình thì mình cũng phải lo điền lại đơn mới, và lúc đó mình phải điền lại với mẫu đơn mang số 1200. Mẫu đơn này sẽ có nhiều tờ và phải điền rõ chi tiết mọi thứ trong tờ đơn.

Vì vậy khi thay đổi địa chỉ, quý vị cần phải thông báo với cơ quan phúc lợi xã hội mà quý vị đang thụ hưởng, để khi chính phủ gửi thư từ cho mình sẽ không bị thất lạc.

Khi chương trình QMB của quý vị hết hạn và renew lại, lúc đó nếu tiền hưu nhận được tăng lên thì quý vị sẽ được chuyển qua chương trình khác, đó là chương trình SLMB.

Quý vị đừng lo lắng nếu chưa đến ngày hết hạn.

Ðây là chương trình của tiểu bang Texas, những quy luật chính phủ nêu ra chính phủ cũng có thể thay đổi, nên mong quý vị theo dõi những cập nhật của chương trình.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Chương trình QMB là gì, xin đọc lại số trước.

Cth