Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Medicare savings program

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, tôi đang có chương trình MSP (Medicare Saving Program) tôi có nghe nói là chương trình MSP sẽ được nhận trong 1 năm, hiện giờ chương trình MSP của tôi đến cuối năm 2024 mới hết hạn. Vợ tôi mới bắt đầu nhận được Medicare, giờ vợ tôi cũng muốn xin chương trình MSP, vậy vợ tôi phải làm hồ sơ mới hay sao? Khi vợ tôi xin chương trình MSP, vậy chương trình MSP của tôi có bị thay đổi gì không? Vợ chồng mỗi người có quyền có một hồ sơ riêng được không? Mong được rõ chi tiết, thành thật cám ơn cô nhiều.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 9 tháng 5 năm 2024

Trả lời

Xin thưa với ông bà, khi vợ chồng sống chung với nhau thì phải chung một hồ sơ, không đuợc tách riêng cho mỗi người.

Khi vợ ông nộp hồ sơ xin chương trình MSP, trong hồ sơ bà phải khai là sống chung với chồng, và những thông tin thuộc về ông cũng phải ghi trong hồ sơ. Khi Bộ Y tế của tiểu bang Texas xét hồ sơ thì sẽ chuyển bà vào hồ sơ của ông, và lúc đó chương trình của ông đang có, sẽ thay đổi tùy theo mức thu nhập của 2 vợ chồng. Ông không nói rõ là ông đang có chương trình nào của chương trình MSP, vì chương trình MSP có 3 phần.

Đây là mức thu nhập của 3 chương trình trong MSP:

1) QMB (Qualified Medicare Beneficiary).

. Single (1 người)  $1275

. Double (2 người) $1724

2) SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary).

. Single (1 người) $1526

. Double (2 người) $2064

3) QI1 (Qualifying Individual)

. Single (1 người) $1715

. Double ( 2 người) $2320

Cả 3 chương trình của MSP đều được chính phủ trả phần part B là $174.90, nhưng mỗi chương trình có quyền lợi riêng của nó.

Chương trình QMB sẽ được trả phần Part B (medicare premium) $174.90 và được trả 20% của phần co-insurance and deductibles for Medicare covered services.

Chương trình SLMB và QI1 chính phủ chỉ trả phần Part B mà thôi, nhưng 2 chương trình này sẽ được chính phủ trả lại cho mình 3 tháng phần tiền Part B đã trả trước khi hồ sơ có hiệu lực. Với chương trình QMB sẽ không được trả lại 3 tháng tiền Part B và những ai đang có chương trình nuôi dưỡng tại gia thì sẽ không được nhận chương trình QI1.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 23 tháng 5 năm 2024

Ông không nói rõ hiện giờ ông đang có chương trình nào của MSP, nhưng theo mức thu nhập của các chương trình MSP nêu trên, ông sẽ biết là với mức thu nhập hiện tại của 2 vợ chồng ông, thì sẽ được nhận chương trình nào của MSP. Khi hồ sơ của bà làm chung với hồ sơ cũ của ông thì ngày hết hạn của hồ sơ cũng sẽ thay đổi.

CTH