Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình mepd

Hỏi

Thưa cô Cindy Thu Hoàng, năm nay tôi 76 tuổi, qua Mỹ khoảng 10 năm, đi làm cho một trường học ở Richardson. Tôi nộp đơn thi quốc tịch Mỹ nhưng chưa đậu, hiện chỉ có thẻ xanh. Hiện nay, tôi muốn về hưu nhưng Sở An sinh xã hội cho biết tôi không đủ 40 tín chỉ nên không có lương hưu, Vì vậy, tôi phải trả tiền rất nhiều cho part A & B. Đồng thời, tôi không xin được SSI. Tôi đã lớn tuổi không thể đi làm, sống 1 mình vì con trai đi học xa. Tôi không có nhà cửa, đang share phòng với người ta. Tôi có một chiếc xe cũ để đi hàng ngày và đang đứng tên giúp con trai chiếc xe Camry đời 2021. Trường học nơi tôi làm việc có gửi giấy báo tôi sẽ được nhận pension $500/tháng. Xin cô cho biết, có cách nào giúp tôi xin Medicaid & Foodstamp  không? Cảm ơn cô nhiều.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 26 tháng 1 năm 2023

Trả lời

Xin thưa, chương trình Foodstamp không cần là công dân Mỹ, chỉ cần có thẻ xanh, sống trong nước Mỹ được 5 năm trở lên thì sẽ xin đuợc Foodstamp. Với mức thu nhập từ pension, ông có thể được nhận tiền Foodstamp với mức cao nhất là $281/tháng. Tuy nhiên, chương trình Foodstamp đòi hỏi về tài sản. Tài sản (không quá 5,000$), bao gồm tiền có trong nhà băng, tiền đang giữ bên mình và phương tiện đi lại. Về phương tiện đi lại (xe), chính phủ cho ông có quyền trừ chiếc xe đầu $15,000, xe thứ hai được trừ $4,650. Xe mà mình đứng tên sẽ tính vào tài sản của mình. Như ông nói, chiếc xe Camry 2021 đứng tên ông thì sẽ tính vào tài sản của ông. Ví dụ chiếc xe 2021 trị giá $20,000 thì sẽ được trừ $15,000, còn lại $5,000 là tài sản của ông. Trường hợp chiếc xe đó cả ông và con trai cùng đứng tên thì số tiền $5,000 sẽ chia thành hai cho ông và con, nghĩa là tài sản từ chiếc xe của ông chỉ còn $2,500. Ông có quyền mang xe ra bất cứ hãng xe nào, để họ định giá chiếc xe đó. Thông  thường thì hãng xe định giá chiếc xe sẽ thấp hơn cơ quan của chính phủ. Còn chiếc xe cũ ông đang dùng, ông không cho biết xe đó là đời mấy, nhưng có lẽ xe cũ nên không quá mức $4,650 nên sẽ không bất lợi về tài sản cho ông.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 3 tháng 2 năm 2023

Về mướn phòng, ông cũng có thể tính tiền trả tiền phòng vì trong chương trình Foodstamp có trừ phần tiền mướn chỗ ở, tiền điện, tiền điện thoại, nếu ông có sử dụng.

Về phần part A & B. Trong chương trình Medicare Saving Program (MSP) không đòi hỏi phải là công dân Mỹ nhưng ông cần phải có 40 tín chỉ (40 Quarter) làm tại nước Mỹ ông mới được nhận MSP. MSP gồm có 3 chương trình: QMB đòi hỏi mức thu nhập là $1,133/tháng và tài sản $8,400. Khi nhận được QMB thì phần của Part A & B sẽ được trả hết. Tuy nhiên, vì ông không có đủ 40 tín chỉ nên ông cần phải là công dân Mỹ mới xin được QMB.

Nếu ông muốn xin Foodstamp, ông có thể vào website để nộp đơn; hoặc ông có thể dùng điện thoại, gọi số 211 và xin được nói tiếng Việt, họ sẽ có người thông dịch giúp ông. Hoặc, ông có thể đến văn phòng Health and Human Services Commission của Bộ Y tế, gần nơi ông cư trú nhất, để xin đơn, làm và nộp tại chỗ luôn.

CTH