Hỏi

Kính chào chị Angie Hồ Quang,

Vợ chồng chúng tôi cùng năm sinh, năm nay (2021) đều khai nghỉ hưu ở tuổi 62 tuổi. Số tiền $18,960.00 là giới hạn thu nhập của một người lãnh hưu non. Vậy, nếu cả hai vợ chồng cùng lãnh hưu non thì số tiền trên thay đổi không? Nếu có, là bao nhiêu? Xin chị giúp giải đáp giùm. Cảm ơn chị nhiều

Chúc chị được nhiều sức khỏe.

Trả lời 

Ðối với hưu bổng An sinh xã hội, có nhiều độ tuổi để về hưu, sớm nhất là ở tuổi 62 và tăng dần đến tuổi hưu toàn phần. Tuổi hưu toàn phần còn tuỳ thuộc vào năm sanh của mỗi người. Sanh năm 1959 như ông bà thì tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 10 tháng, đối với những vị sanh từ 1960 trở về sau, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi.

Về hưu non, ông bà vẫn có thể tiếp tục làm việc nhưng mức thu nhập do công việc làm có giới hạn. Tại sao tôi dùng mức “thu nhập do công việc làm” mà không dùng từ “Thu nhập” một cách tổng quát là do: tổng số thu nhập của ông ngoài hưu bổng An sinh xã hội có thể bao gồm số tiền không do công việc ông bà làm mà có thể từ nguồn hưu bổng IRA, 401 K… hay tiền lời từ những nguồn đầu tư mà ông bà có.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Tóm lại khi nói về thu nhập, ông bà cần phân biệt thu nhập trực tiếp do công việc làm và thu nhập gián tiếp từ những nguồn đề cập ở trên. Về hưu non trong năm 2021 số giới hạn là $18,960/ năm hay không quá $1,580/tháng. Sang năm 2022 số tiền này tăng lên $19,560/ năm và không quá $1,630/ tháng. Nếu làm quá mức quy định, mỗi 2 đô la quá mức đó sẽ bị trừ 1 đô la trên chi phiếu hưu An sinh xã hội. Ðó là quy định cho mỗi cá nhân về hưu non. Mặc dù là đôi vợ chồng về hưu non cùng thời điểm nhưng thu nhập được tính riêng cho mỗi người.

Hỏi

Xin cô cho biết, tiền Vacation cuối năm có ảnh hưởng tới SSA không vậy? Cám ơn cô rất nhiều.

Trả lời 

Có một số công ty cho phép nhân viên dùng số giờ nghỉ vacation chuyển thành tiền. Số tiền đó cũng sẽ được tính thuế An sinh xã hội, Medicare và thuế liên bang. Ðó là thu nhập của em. Câu hỏi của em là số tiền này có ảnh hưởng đến SSA không, thì:

Nếu em chưa lãnh tiền hưu thì số tiền này được tính chung vào tổng số gross income của em, được lưu trên hồ sơ thu nhập của ASXH. Số tiền này sẽ giúp em có được mức thu nhập cao hơn thì về lâu về dài sẽ giúp tăng số tiền hưu của em.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Nếu em đã về hưu non thì số tiền này sẽ được tính vào mức thu nhập cho phép là $18,960 trong năm 2021 và sang năm 2022 số thu nhập giới hạn là $19,560.

ANGIE HO QUANG