Hỏi

Vợ chồng tôi sanh năm 1945, không có xe, chỉ có một căn nhà mua năm 1993, giá $32,000, đứng tên chung. Đi làm 17 năm, có quốc tịch, và nghỉ hưu ở tuổi 62. Một tháng lãnh được $720 + $610 = $1,330. Trong bank không quá $3,000, cả hai đều có Medicare và Medicaid. Ngoài ra chúng tôi không xin food stamps hay tiền già gì hết. Nhà tôi bị mổ tim Quad bypass. Hồi năm 2018 tôi bị tê, đi đứng khó khăn, tôi có xin được người tới giúp, lương $9/hr, 1 ngày/6hr, 1 tuần/5 ngày, được 2 tháng. Sau đó tôi khỏe lại và không xin giúp nữa. Xin hỏi bà:

1/ Hơn 10 năm trước tôi có sửa nhà một lần, nghe nói nên giữ receipt để khi bán nhà sẽ được trừ thuế, có đúng không?

2/ Nay con tôi muốn bán nhà này để mua nhà khác ở gần chúng nó. Nếu bán nhà bằng tiền mặt hay bằng check, tôi định lấy toàn bộ số tiền đó để down vô nhà mới, có ấn định thời gian là bao lâu không? Vì mua nhà còn phải chờ thủ tục giấy tờ gần 2 tháng. Nếu để ở nhà thì cũng sợ, còn kết vô bank thì bank của tôi sẽ có mấy chục ngàn, như vậy tôi sẽ bị mất Medicare. Vậy xin bà giải thích giùm: Nếu không bán thì khi chúng tôi bị bệnh, nằm bệnh viện hoặc qua đời thì họ cũng sẽ lấy nhà để trừ nợ 2 tháng đó và trừ nợ viện phí, có đúng không? Và bây giờ tôi làm di chúc để lại cho con tôi, có được không?

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 7 năm 2022

Xin cám ơn bà.

Trả lời

Câu hỏi này không nằm trong chuyên môn của tôi, nhưng khi tìm hiểu trên mạng thì được biết những chứng từ, biên lai sửa chữa nhà sẽ được dùng để giảm thiểu phần thuế má khi bán nhà.

Kế đến, ông bà cho biết có đầy đủ Medicare và Medicaid thì tài sản là vấn đề ông bà cần quan tâm. Muốn có được Medicaid phần tài sản của ông bà bị hạn chế dưới mức $3,000.00. Tài sản bao gồm tất cả tiền ông bà ký thác ở ngân hàng dưới mọi hình thức, tiền mặt, bất động sản, và tất cả những gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Dù vậy cũng có những thứ căn bản mà chính phủ không tính là tài sản như căn nhà ông bà đang cư ngụ, phương tiện di chuyển đầu tiên ông bà sở hữu.

Một khi ông bà bán nhà, tiền bán nhà sẽ được coi là tài sản của ông bà. Nay ông bà có ý định bán nhà cũ và mua nhà mới để ở gần con cái, thì ông bà cần báo cho sở An sinh xã hội biết về ý định này của mình. Và SSA sẽ cho phép thời gian 3 tháng để ông bà chuyển đổi bất động sản mà không ảnh hưởng đến SSI và Medicaid và tiền bán nhà cứ gửi vào ngân hàng cho được an toàn.

Medicaid là chương trình hỗ trợ y tế dành cho những người có thu nhập và tài sản hạn chế. Và chính phủ dùng tiền của dân đóng thuế để tài trợ cho chương trình này.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Thông thường, nếu một người hưởng Medicaid và vào nhà dưỡng lão thời gian dài, chi phí để phục vụ người này lên cao, sau khi qua đời chính phủ có thể truy thu căn nhà này để bồi hoàn lại những chi phí y tế đã sử dụng.

Ở đây chúng ta đang nói đến căn nhà của hai ông bà. Nếu một người vào nhà dưỡng lão, qua đời và còn người hôn phối đang sống tại căn nhà của mình không bao giờ chính phủ đặt vấn đề lấy căn nhà đó để bồi hoàn chi phí Medicaid.

Làm di chúc để lại cho con cái hay thân nhân biết ý nguyện phân chia tài sản mà ông bà sở hữu là điều nên làm.

ANGIE HO QUANG