Hỏi

Tôi độc thân, làm việc ở Mỹ 28 năm. Bước vào tuổi 60, tôi muốn nghỉ làm. Sau hai năm đủ tuổi 62, tôi xin tiền già, thì có được không thưa bà?

Vì nghe nói tiền hưu, tiền già thì chính phủ tính vào 10 năm cuối  khi mình về hưu, nếu vậy thì có phải tôi bị thiếu đi 2 năm không có income, thì sẽ không được lãnh tiền hưu phải không thưa bà? Xin bà hướng dẫn cho.

Trả lời

Ði làm ở Mỹ, có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare khi tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ cùng số tuổi tối thiểu là 62 thì hội đủ điều kiện xin quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội. Tuy nhiên số tiền nhận được hàng tháng là bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất là độ tuổi về hưu, kế đến là thời gian làm việc và cuối cùng là mức thu nhập đóng góp vào quỹ An sinh xã hội. Về tuổi tác cần lưu ý đến tuổi hưu non và tuổi hưu toàn phần. Hưu non hiện thời áp dụng cho tất cả mọi người là mức tuổi 62.

Tuổi hưu toàn phần của mọi người sẽ khác nhau dựa theo năm sanh.

Sanh từ năm 1943 đến 1954 tuổi hưu toàn phần: 66 tuổi

1955: 66 tuổi và 2 tháng

1956: 66 tuổi và 4 tháng

1957: 66 tuổi và 6 tháng

1958: 66 tuổi và 8 tháng

1959: 66 tuổi và 10 tháng

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 11 tháng 6 năm 2020

và những vị sinh từ năm 1960 trở đi, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi

Người về hưu ở độ tuổi toàn phần sẽ nhận được 100% quyền lợi hưu trí.

Về hưu non thì số tiền này chỉ còn độ 75% hay ít hơn.

Trong một năm có 4 tam cá nguyệt, trong năm 2020, trong một tam cá nguyệt nếu có mức lương (trước khi trừ thuế) là $1,410.00 sẽ tạo được 1 tín chỉ. Bất luận số lương có cao hơn bao nhiêu so với quy định của sở An sinh xã hội thì một năm chỉ tạo được 4 tín chỉ mà thôi.

Khi đến tuổi hưu và với tổng số tín chỉ có được trong suốt cuộc đời làm việc ở Mỹ thì cơ quan An sinh xã hội sẽ dùng công thức sau để tính quyền lợi hưu bổng cho người đi làm. Không phải dùng thu nhập của 10 năm cuối cùng để ước tính hưu bổng.

Nếu có chiều dài làm việc trên 35 năm, thì chính phủ sẽ chọn ra 35 năm có thu nhập cao nhất để làm bài toán. Và hàng năm, khi nhận được Social Security Statement thì con số được dự kiến trên căn bản là người làm việc vẫn tiếp tục duy trì mức lương đang có cho tới khi chính thức về hưu ở nhiều độ tuổi khác nhau. Do đó nếu nghỉ làm ở tuổi 60 và quyết định xin hưu non ở tuổi 62, số tiền hưu sẽ ít hơn ước tính.