Hỏi

Chào chị Ho Quang. Còn 3 tháng nữa tôi được 62 tuổi. Tôi muốn retire sớm. Xin chị cho biết, tôi phải làm những giấy tờ gì?

Xin cám ơn chị.

Trả lời

Khi bước vào độ tuổi trên 60, chúng ta nên quan tâm đến tiến trình của việc xin quyền lợi hưu bổng. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể:

Trước khi nạp đơn

Trước khi nạp đơn, nên tìm hiểu những nét căn bản, tiến trình cứu xét đơn, và chuẩn bị những gì cần thiết cho việc nạp đơn.

– Nghiên cứu những quyền lợi về hưu bổng: Quý vị có thể bắt đầu nhận quyền lợi hưu bổng sớm nhất là 62 tuổi và trễ nhất là ở tuổi 70.

– Khi chuẩn bị nạp đơn xin hưu bổng, quý vị nên tìm biết có hội đủ điều kiện và chọn lựa độ tuổi về hưu có quyền lợi tốt nhất cho mình.

– Khi nạp đơn trực tuyến hay được phỏng vấn qua điện thoại, quý vị cần chuẩn bị những thông tin cần thiết, hoàn tất hồ sơ và gửi đi. Về phía An sinh xã hội các viên chức nơi đây sẽ cứu xét hồ sơ, sẽ liên lạc với quý vị nếu cần thêm những chi tiết khác, sau đó, họ sẽ gửi đến quý vị lá thư chấp thuận. Và quý vị bắt đầu nhận được quyền lợi hưu bổng.

Bắt đầu nạp đơn từ lúc nào?

Nạp đơn 4 tháng trước ngày quý vị muốn quyền lợi An sinh xã hội có hiệu lực. Nếu muốn về hưu ở tuổi 62, quý vị có thể tiến hành thủ tục nạp đơn khi được 61 tuổi và 8 tháng.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Nói về Medicare, người về hưu ở tuổi 62 không cần phải nạp đơn xin Medicare vì ba tháng trước ngày sinh thứ 65, sở An sinh xã hội sẽ gửi thẻ Medicare đến cho quý vị.

Những điều cần phải có khi nạp đơn:

– Thẻ An sinh xã hội. Bằng quốc tịch, nếu là công dân Hoa Kỳ hay thẻ xanh nếu là thường trú nhân. Giấy khai sanh (hoặc passport dùng để chứng minh ngày tháng năm sanh).

– Hôn thú với người phối ngẫu hiện tại và ngày kết hôn cũng như ngày ly dị cũng như tên tuổi của người vợ hay chồng cũ, nếu có.

Giấy nhà băng để chuyển ngân trực tiếp.

– Thông tin về những người thân của đương đơn có thể hội đủ điều kiện để xin ăn theo (vợ hay chồng tuổi 62 trở lên, con nhỏ dưới 18 tuổi hay con bị tàn tật trước tuổi 62). Cha mẹ già sống dưới sự phụng dưỡng của đương đơn cũng có thể xin ăn theo.

– Mẫu W 2 hay mẫu khai thuế năm trước.

Làm sao để nạp đơn?

Quý vị có thể nạp đơn trực tuyến tại www. socialsecurity.gov. Hiện nay do dịch COVID nên các văn phòng An sinh xã hội không mở cửa tiếp dân thường xuyên như ngày trước, do đó quý vị có thể gọi số điện thoại 1-800-772-1213 làm cuộc hẹn. Sau đó sẽ được phỏng vấn qua điện thoại.