Hỏi

Năm nay tôi 70 tuổi. Tôi hiện đang lãnh tiền hưu non $900, có Medicare và Medicaid QMB. Vợ tôi đến tháng 6 năm nay là đủ 62 tuổi để ăn theo tôi được hưởng 35% số tiền là $315, vậy tôi và vợ tôi cộng lại là $1,215. Vợ chồng tôi không có tài sản gì cả, và trong nhà bank chỉ có dưới $1,000.

Câu hỏi của tôi là: như vậy vợ tôi có được hưởng Medicare và Medicaid QMB khi đến tuổi 65 không? Và một đôi vợ chồng có tối đa là bao nhiêu tiền thì được hưởng Medicare và Medicaid QMB.

TB: Vợ chồng tôi đều có quốc tịch Mỹ.

Trả lời

Ông cho biết đã được 70 tuổi nhưng đang lãnh tiền hưu non, có nghĩa là ông bắt đầu lãnh hưu bổng An sinh xã hội khi ông được 62 tuổi. Số tiền ông nhận được ở độ tuổi 62 chỉ được 75% so với số tiền hưu ở độ tuổi hưu toàn phần. Nay khi bà nhà bước vào tuổi 62 bà sẽ nhận được 35% trên số hưu toàn phần của ông, chứ không dựa trên số tiền hưu non. Cho dù bắt đầu lãnh hưu non ở tuổi 62 nhưng khi đến tuổi 65 ông được nhận Medicare. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị, dành cho người có đi làm và có đóng thuế An sinh xã hội và thuế Medicare.

Medicare gồm có 3 phần chánh là A, B và D.

Xem thêm:   Gia Tài Của Đảng

– Phần A được sử dụng khi nhập viện là bệnh nhân nội trú, với phần A ông không phải đóng bảo phí hằng tháng, mà chỉ đóng một phí khoản khi nhập viện.

– Phần B, ông sẽ sử dụng khi đến văn phòng bác sĩ, sử dụng các dịch vụ ngoại chẩn. Ông sẽ phải đóng bảo phí hằng tháng, trong năm 2020 là $144.60 tháng.

– Phần D dành cho việc mua thuốc theo toa. Ông sẽ đóng bảo phí phần D tuỳ theo chương trình mua thuốc mà ông lựa chọn.

Có những vị nhờ xin được SSI (Supplemental Security Income) là Trợ cấp Lợi tức an sinh với lý do là có thu nhập và tài sản hạn chế nên được hưởng trợ giúp y tế qua chương trình Medicaid. Vì Medicaid nằm trong khuôn khổ trợ giúp của chính phủ nên tựu trung người thụ hưởng không phải chịu trách nhiệm đóng góp tiền bạc gì cả.

Dù vậy chính phủ cũng ghi nhận được sự khó khăn tài chánh của những vị lãnh mức hưu bổng cao hơn SSI một tí mà phải đóng các phần bảo phí do đó có chương trình Medicare Savings Program nhằm giúp đỡ đối tượng vừa nhắc đến.

Medicare Savings programs gồm có nhiều lớp khác nhau:

Qualified Medicare Saving Program:

– Quy định về tài sản: $7,730 cho một cá nhân và $11,600 cho đôi vợ chồng

– Quy định về thu nhập: $1,061 cho một người và $1,430 cho đôi vợ chồng.

Xem thêm:   Ukraine độc lập đắt giá?

Qualified Medicare Saving Program sẽ giúp người thụ hưởng trang trải bảo phí phần B hằng tháng, tiền deductible và 20% phụ đóng. Bên cạnh đó người được QMB sẽ có quyền ghi danh vào chương trình mua thuốc theo toa với giá tượng trưng.

Những quy định về thu nhập và tài sản qua chương trình Medicare Saving programs sẽ thay đổi hàng năm. Vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, chính phủ sẽ công bố những con số mới vào thời điểm này.

Do đó tôi chưa có được câu trả lời chính xác cho ông vì hiện bà chỉ mới có 62 tuổi, đến năm bà nhận được Medicare, ông cần theo dõi để biết thông tin cập nhật.

AHQ